Exemplos de uso


ejemplos

Intranet 2.0 colaborador
Con MakeaNet.com podes implantar de xeito doado e sinxelo un intranet social, un ámbito de colaboración propio, seguro e privado.

Comunicación Interna
Búscase mellorar a produtividade, a colaboración e a competitividade das organizacións. Un intranet colaborador facilita a participación mellorando a comunicación interna e externa e axuda a que os empregados se sentan parte da súa compañía, coñecéndoa mellor e relacionándose.
Son moitas as vantaxes que se poden obter nunha organización coa existencia dunha rede social corporativa interna.

Social Learning
As redes sociais corporativas permiten o e-learning ou social learning, creando un espazo persoal e privado que se utiliza para xerar, adquirir e compartir coñecemento dentro da organización.

Ventas
Axuda ao seu equipo de vendas a aumentar a súa produtividade, colaborando de xeito rápido e flexible. Nunha rede social corporativa os equipos de vendas terán accesibilidade e poderán encontrar doadamente contido actualizado, información sobre a competencia, presentacións de vendas e estar ao tanto de toda a actualidade corporativa.

Tecnoloxia da información
Utilice makeaNet.com como un Help Desk social, axilice os procesos de soporte de help desk coa participación activa dos usuarios da súa rede social corporativa.

Recursos Humanos
Departamentos de comunicación interna e RRHH poden usar unha rede social corporativa para fomentar a aliñación e compromiso ao permitir a conexión coa misión e a visión, mellora o diálogo bidireccional e establece conexións vitais entre equipos e oficinas fomentando o sentido de pertenza.

Mercadotecnia
Para desenvolver e poñer en marcha os plans de mercadotecnia unha rede social corporativa serve de grande axuda xa que axiliza estes procesos. Pódese compartir información e arquivos con axencias colaboradoras.

Departamentos
Calquera departamento dunha empresa ou organización pode crear unha rede ou un grupo de traballo dentro da rede social corporativa: departamentos financeiros, mercadotecnia, recursos humanos, comercial, vendas, calidade, técnico, administración, loxística, compras..
Enviouse un email para a confirmación de rexistro
O email xa existe ou non é válido
Coa tecnoloxía de: makeaNet.com
Idiomas   Galego | Español | English | Português | Français | Italiano | Русский
¿Que é MakeaNet?  |  Quen somos  |  Prezos/Productos  |  Condicións  |  Política de privacidade
¿Gústate MakeaNet?, proba
Encuesta facil
Solicitude de ingreso enviada.
Email e/ou clave incorrectos
Contrasinal enviado ao seu correo electrónico
Email non válido