Política de PrivacidadeMakeaNet.com non utilizará en xeito ningún a información recollida nas redes que vostede realice. Artigo 10 da Lei Orgánica 15/1999: Esíxese aos que interveñan en calquera fase do tratamento dos datos, no amplo sentido en que o define o artigo 3,c), a gardar segredo profesional sobre os datos, subsistindo a obriga aínda despois de finalizar a súa relación co responsable do ficheiro.

Datos de carácter persoal
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os datos persoais que vostede nos proporcione serán incorporados e tratados nos ficheiros de Trifactory S.L. Os seus datos serán tratados coa única finalidade de enviarlle información, noticias ou avisos sobre a propia ferramenta. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en AtencionAlCliente@MakeaNet.com El envío de correos electrónicos está regulado así mesmo pola Lei de Protección de datos de carácter persoal, se vostede utiliza o noso xestor de listas de correos electrónicos ha de saber que se compromete a cumprir coa lei citada anteriormente, é dicir, vostede non pode enviar enquisas a persoas ou empresas cuxo Email non fose obtido de forma legal. En ningún momento esta información será distribuída ou utilizada por parte de Trifactory S.L. Neste sentido, MakeaNet.com, é exclusivamente prestador dun servizo de intermediación coa única finalidade de prestar os servizos solicitados, non sendo responsable polo contido dos datos nin pola súa reprodución.

Uso e protección do contrasinal
Vostede é responsable de preservar a confidencialidade do seu contrasinal, cando isto sexa aplicable.

Datos da empresa
A continuación expóñense os datos identificativos da empresa en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico:
Trifactory S.L.
C/ Miguel Yuste, 29
28037 Madrid (España)
Teléfonos: (+34)91 416 46 09
Fax: (+34)91 327 15 97
Internet: http://www.makeanet.com
Email: AtencionAlCliente@makeanet.com
CIF: B84184399
Enviouse un email para a confirmación de rexistro
O email xa existe ou non é válido
Coa tecnoloxía de: makeaNet.com
Idiomas   Galego | Español | English | Português | Français | Italiano | Русский
¿Que é MakeaNet?  |  Quen somos  |  Prezos/Productos  |  Condicións  |  Política de privacidade
¿Gústate MakeaNet?, proba
Encuesta facil
Solicitude de ingreso enviada.
Email e/ou clave incorrectos
Contrasinal enviado ao seu correo electrónico
Email non válido